Parafia Miłosierdzia Bożego w Obrowie

Wydarzenia

Najważniejsze ogłoszenia:

 1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Biblijną, która jest równocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Za chwilę każdy z nas otrzyma wyjątkowy dar. Będzie to „Chleb życia” pod postacią fragmentu Pisma św. Z przygotowanego koszyczka weźmiemy kartkę z naznaczonymi wersetami Listu do Rzymian i Księgi Przysłów. Po powrocie do domu otworzymy Pismo św. i każdy odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst. Niech on nam posłuży, jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – niech w ten sposób stanie się światłem i mocą na drodze codziennego życia przez cały rok aż do następnej Niedzieli Biblijnej.

 2. Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się na zakończenie Tygodnia Biblijnego – w poniedziałek 23.kwietnia po Mszy św.

 3. W naszej Diecezji trwa nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z Góry Objawień w Gargano. Rzeźba peregrynuje po Polsce od 2013 r. Wędrówka stanowi okazję do ożywienia kultu Michała Archanioła, pierwszego i najważniejszego spośród aniołów, który swoim imieniem głosi chwałę i moc Boga.


 4. Figura Michała Archanioła wykonana została w roku 1507. Przedstawia Księcia wojsk niebieskich w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami leży pokonany Szatan. Sanktuarium św. Michała Archanioła powstało na Górze Gargano na pamiątkę objawień archanielskich, jakie miały tam miejsce w końcu V wieku. Jest to jedyna świątynia na świecie nie poświęcona ludzką ręką. Do dziś przybywają tam rokrocznie miliony pielgrzymów. Miejsce to zasłynęło łaskami, które można tam wyprosić.

  Michał Archanioł swoim imieniem głosi chwałę i moc Boga. Imię Michał znaczy "Któż jak Bóg!". Zarówno w tradycji żydowskiej jak i tradycji chrześcijańskiej jest pierwszym i najważniejszym spośród aniołów. W Piśmie Świętym Starego Testamentu nazywany jest "księciem anielskim" i "wielkim księciem". W Tradycji żydowskiej Archanioł Michał jest pośrednikiem pomiędzy Panem Bogiem i ludźmi. W Piśmie świętym Starego Testamentu wraz z Archaniołem Gabrielem miał odwiedzić Abrahama, zapowiedzieć mu przyszłe narodziny a później nie pozwolić złożyć ofiary z syna Izaaka.

  Św. Michał Archanioł czczony jest jako patron Kościoła świętego, opiekun chroniący przed wszelkimi złymi duchami, zwycięski obrońca w walce z szatanem, z jego pokusami i mocami piekielnymi. Kościół Wschodni czci go także, jako patrona ludzi chorych.

  "Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną…", autorem tej szczególnej modlitwy jest papież Leon XIII, który inwokację do św. Michała Archanioła napisał pod wpływem przerażającego widzenia demonów, które gromadziły się nad Wiecznym Miastem, aby je osaczyć. Nie znamy jednak dokładnie szczegółów tego widzenia. Jest pewne, że papież napisał tę modlitwę i 29 lipca 1886 r., polecił sekretarzowi Kongregacji Obrzędów rozesłać ją do wszystkich ordynariuszy świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wiernymi. Nawiedzenie figury św. Michała Archanioła w naszym dekanacie odbędzie się 22 i 23 kwietnia w kościele parafialnym w Lubiczu Górnym. Program nawiedzenia znajduje się w gablocie i wyłożony jest na stoliku. Zachęcam parafian do udziału w tym szczególnym wydarzeniu religijnym. Szczególnie zapraszam na nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie w niedzielę o godz. 20.00.

 5. W przyszłą sobotę skupienie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. W niedzielę 22.kwietnia po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie dla młodzieży i rodziców przed bierzmowaniem.